Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami

Na administrowanie nieruchomościami składa się kilka procesów. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami jest bardzo interdyscyplinarną dziedziną. Na zarządzanie nieruchomościami składają się m.in. takie czynności jak: obsługa prawna nieruchomości, obsługa księgowa i rozliczanie części wspólnych, dozór i przeglądy techniczne budynków oraz wiele innych czynności.

Administrowanie nieruchomościami w Krakowie

administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi krakówGłównym obowiązkiem podmiotu świadczącego usługi administrowania nieruchomościami jest zawieranie umów z podwykonawcami na świadczenie usług związanych z utrzymaniem nieruchomości. Są to różnego rodzaju usługi od usług utrzymania czystości w budynkach po dozór i przeglądy techniczne nieruchomości. Usługami jakie świadczy administrator są też usługi księgowe oraz usługi związane z rozliczaniem części wspólnych. Od usług technicznych po usługi związane z rozliczaniem do obowiązków administratora należy obsługa prawna nieruchomości. Do obsługi prawnej nieruchomości zalicza się zawieranie oraz nadzór wykonawczy nad umowami z podwykonawcami. Tutaj możemy także zaliczyć zawieranie umów z ubezpieczycielami. W dużych miastach nie brakuje podmiotów wyspecjalizowanych w zarządzaniu nieruchomościami. Najwięcej firm w tej branży jest oczywiście w dużych miastach. Jeżeli chodzi o administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi Kraków jest potężnym rynkiem. W Krakowie funkcjonuje bardzo dużo małych wspólnot mieszkaniowych, czasami są to wspólnoty złożone z jednej kamienicy lub bloku. 

Małe wspólnoty także korzystają z usług zarządcy. W takich małych wspólnotach najczęściej na zebraniu członków wspólnoty wybierany jest administrator, który będzie zajmował się wszystkimi czynnościami związanymi z obsługą nieruchomości. Aby zostać zarządcą nieruchomości trzeba posiadać odpowiednie kompetencje potwierdzone licencją zawodową.