Czym są drukarki fiskalne online?

Zadaniem kas fiskalnych online jest komunikacja z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rejestr ten gromadzi szereg danych, takich jak raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne oraz zdarzenia i informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Drukarka fiskalna online – zasady działania

drukarki fiskalne onlineSam system oparty na działaniu kas fiskalnych odbiera oraz gromadzi informacje z kas online w celach analitycznych oraz kontrolnych. Jeśli chodzi o drukarki fiskalne online, celem ich wprowadzenia jest uszczelnienie oraz walka z luką w VAT. Ponadto dzięki niej zwiększona zostaje akceptacja płatności bezgotówkowych. Ponadto konsument ma zapewniony dostęp do pieniądza elektronicznego, a także paragonów elektronicznych. Dzięki niej możliwe jest szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań, a sama ich kontrola jest utrudniona. Warto wiedzieć, że sama kasa fiskalna online zapisuje kopie drukowanych dokumentów w pamięci wewnętrznej, jednak jako użytkownicy nie mamy do nich dostępu. Z kolei dostęp do nich mają jedynie autoryzowane serwisy kas fiskalnych. Samo urządzenie online musi współpracować z terminalem płatniczym. Z kolei proces fiskalizacji przeprowadzamy tylko raz. Jego zadaniem jest umożliwienie pracy pamięci urządzenia oraz jego pamięci chronionej. Dokonać go mogą jedynie serwisanci posiadający odpowiednie uprawnienia. Sama fiskalizacja kończy się wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji poprzez wysłanie go do Centralnego Rejestru Kas.

Obowiązek posiadania kas fiskalnych online dotknął już wielu branż. Jest to jednak jeden z pierwszych kroków na drodze do przeprowadzenia pełnej reformy. Obowiązkiem użytkownika obsługującego tego rodzaju kasę jest zapewnienie dostępu do internetu. To właśnie za pośrednictwem internetu przekazywane są dane z kasy fiskalnej do CRK.