Elementy i procedury badań nieniszczących

Niektóre konstrukcje stalowe, wymagają dużej odporności na czynniki zewnętrzne występujące w miejscu ich funkcjonowania. Producenci takich obiektów, muszą zapewnić spełnienie wymaganych kryteriów jakościowych. Jedną z metod kontroli wyrobu, w fazie produkcji elementów konstrukcyjnych, są badania informujące o niezgodnościach, które mogą mieć wpływ na późniejszą eksploatację.

Metody związane z kontrolą złączy spawanych

badania nieniszcząceW celu zapewnienia prawidłowego użytkowania obiektów stalowych, projektant zakłada odpowiednią klasę konstrukcji, oraz poziomy jakości wykonania złączy spawanych, czyli wartości granicznych niezgodności spawalniczych. Oczekiwany poziom jakości, powinien być określony przed przystąpieniem do produkcji. Dotyczy to poszczególnych spoin i ich zgodności z określonymi normami prawnymi. Podstawową metodą przeprowadzenia kontroli elementów, na etapie przed produkcyjnym, są badania nieniszczące. Badanie nieniszczące materiałów i złączy spawanych, są klasyfikowane w dwóch kategoriach: badania umożliwiające wykrywanie niezgodności powierzchniowych, oraz badania umożliwiające wykrywanie niezgodności wewnętrznych (objętościowych). Powyższe metody obejmują również badania magnetyczno-rezonansowe. Polegają one na nanoszeniu proszku magnetycznego, oraz wzbudzeniu strumienia magnetycznego pojawiającego się w miejscach zalegania nieciągłości elementów wykonanych ze stali. Pod wpływem strumienia, cząsteczki grupują się w miejscach nieciągłości, tworząc skupiska proszku, dając wyraźne wskazania.

Ważne jest, aby pole magnetyczne trafiało prostopadle do nieciągłości występującej w materiale, ponieważ powstaje wówczas największy strumień rozproszenia. Badania te powinny być wykonane po przeprowadzeniu badania wizualnego i nie dłużej, niż 48 godzin po zakończeniu spawania.