konsultacje psychologiczne

Etapy kariery w zawodzie psychologa

Psychologia jest nauką zajmującą się badaniem mechanizmów i praw rządzących ludzką psychiką wpływających na ich zachowania. Psychologia obserwuje także wpływ jaki mają zjawiska psychiczne na relacje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem.

Psycholog co zrobić aby nim zostać?

Leczenie nerwicy u psychologaZanim podejmiemy decyzję o tym, aby zostać psychologiem, ważne jest aby odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego chcemy nim zostać oraz czym się on zajmuje. Następnie należy wybrać interesującą nas dziedzinę psychologii. Możemy wybrać spośród psychologii:

 • ewolucyjnej
 • klinicznej
 • poznawczej
 • pracy i organizacji
 • religii
 • rodziny
 • dziecięca
 • wychowawczej

Najczęściej wybieraną dziedziną jest psychologia dziecięca i kliniczna. Ta druga zajmuje się głównie diagnozowaniem i leczeniem depresji, nerwicy i innych chorób i zaburzeń psychicznych. Gdy wybierzemy już specjalizację, czas wybrać studia oraz uczelnię, w której chcemy podjąć naukę. Niezbędne jest także, sprawdzenie wymagań co do przedmiotów maturalnych na danym uniwersytecie. Studia trwają pięć lat po których, konieczne będzie dalsze uzupełniane wiedzy i poszerzanie umiejętności.

Konsultacje psychologiczne czyli czym zajmuje się psycholog

Osoba chora na depresjęKonsultacje psychologiczne polegają na zazwyczaj godzinnym spotkaniu wstępnym, podczas którego następuje rozpoznanie problemu oraz ustalenie dalszego postępowania, są to zazwyczaj jedno do dwóch spotkań. Następnie psycholog ustala sposób ewentualnego leczenia. Może to być psychoterapia indywidualna, małżeńska lub grupowa, bądź skierowanie do psychiatry, mającego możliwość przepisywania leków. Psycholog zajmuje się diagnozą dzieci, młodzieży oraz dorosłych, polegające na badaniu:

 • intelektu
 • zdolności
 • pamięci
 • dojrzałości szkolnej dziecka
 • osobowości
 • profilu zainteresowań
 • emocji i zachowania
 • radzenia ze sterem

Ma także możliwość diagnozowania i wydawania orzeczeń o niepełnosprawności.

Analiza statystyczna do doktoratu na studiach psychologicznych

analiza statystyczna wyników badańUczelnie, które oferują wykształcenie z zakresu psychologii znajdują się już praktycznie w każdym mieście gdyż jest to coraz bardziej powszechny kierunek studiów. Uniwersytety z wydziałami psychologii możemy znaleźć m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu. Każdy absolwent studiów psychologicznych, powinien posiadać następujące umiejętności:

 • nawiązywania oraz podtrzymywania kontaktów;
 • rozwiązywania konfliktów, negocjacji itp.;
 • kształtowania zachowań prozdrowotnych;
 • oceny stanu zdrowia oraz występowania zaburzeń zachowania;
 • posługiwania się technikami diagnostycznymi;
 • opracowywania programów grupowych lub indywidualnych;
 • z zakresu prowadzenia badań naukowych i ich analizy

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, odbycie pratyki zawodowej, a także napisanie pracy magisterskiej lub doktoranckiej oraz zdanie końcowego egzaminu. Aby móc rozpocząć studia doktoranckie musimy posiadać tytuł magistra, lekarza bądź magistra inżyniera. Następnie wymagane jest zdanie egzaminu doktorskiego oraz napisanie doktoratu i jego obrona. Praca doktorancka składa się zazwyczaj z 200-300 stron znormalizowanego maszynopisu. Zawiera ona najczęściej tytuł, spis treści, część teoretyczną i badawczą, a także spis literatury. W części badawczej umieszcza się wyniki przeprowadzonych badań, a także ich analizę oraz wnioski. Standardowa analiza statystyczna to zazwyczaj porównanie wyników uzyskanych po obserwacji dwóch grup. Często zawarte są w niej także, wpływ różnych czynników na występowanie lub nasilanie się jakiś zjawisk lub zachowań. Dane analizy są najczęściej przedstawione za pomocą wykresów, tabel, które później trzeba opisać.


Wartościowe źródła informacji związanych z tematem:

 • Psychologia-spoleczna.pl – portal internetowy poświęcony psychologii społecznej
 • Ad Intra – witryna internetowa z ofertą w zakresie leczenia depresji i nerwicy
 • Metodolog – strona internetowa firmy zajmującej się analizą statystyczna wyników badań

Zdania podsumowujące

Decydując się na karierę psychologa, musimy przygotować się z długą drogą nauki, a także koniecznością zdania późniejszych egzaminów i obrony pracy doktoranckiej. Jednak nauka to nie wszystko. W późniejszym czasie wciąż będziemy zdobywać doświadczenie wynikające z pracy z nietypowymi przypadkami.