Transport

Jak przetransportować maszyny oraz inne ciężkie ładunki?

Transportem nazywamy przemieszczanie ludzi lub ładunków w przestrzeni, wykorzystując odpowiednie środki transportu. Są to maszyny transportowe bądź istoty ludzkie. Jest to niezbędny dział gospodarki, który umożliwia zwiększenie użyteczności dóbr.

Rodzaje transportu w logistyce

TransportPodstawowym podziałem transportu, jest jego rozdzielenie na transport pasażerski inaczej zwany komunikacją, bądź towarowy czyli ładunkowy. Inną powszechną klasyfikacją jest podział ze względu na środowisko transportu:

 • transport powietrzny (głównie lotniczy)
 • transport wodny
 • transport lądowy

Transport lądowy może odbywać się podziemnie lub naziemnie. Możemy wyróżnić jego trzy podkategorie:

 • drogowy
 • kolejowy
 • rurociągowy

Natomiast wśród transportu wodnego rozróżnia się transport śródlądowy i morski.

Transport maszyn budowlanych

TransportTransportu wymaga praktycznie każdy dział gospodarki, od przemysłu spożywczego, po samochodowy i budowlany. Obok przewozu artykułów spożywczych, najczęściej następuje transport maszyn budowlanych i rolniczych. Z racji, że osiągają one niską prędkość, niemożliwe jest sprawne poruszanie się nimi po drogach, dlatego zazwyczaj wynajmowane maszyny, dowozi się do klienta. Ze względu na wiele zalet, stosuje się do tego celu transport ciężarowy, który stanowią głównie pojazdy o masie powyżej 3,5 tony. Transport maszyn, odbywa się za pomocą ciągników siodłowych, czyli pojazdów przystosowanych do ciągnięcia naczep i przyczep, na których umieszcza się ładunek. Osoba kierująca pojazdem ciężarowym, wymaga posiadania prawa jazdy kategorii C, a w przypadku ciągników dodatkowo kategorii E.

Transport ciężarowy – wady i zalety

TransportTransport drogowy, za pomocą pojazdów ciężarowych ma wiele zalet. Jednak jak wszystko, posiada on i swoje wady. Mimo to, jest to jeden z najczęściej spotykanych środków transportu, ze względu na:

 • duża dostępność, w przeciwieństwie do samolotów, kolei czy statków, które mają możliwość dowozu tylko do określonych miejsc jak lotnisko, port;
 • możliwość przewozu dowolnego ładunku;
 • przystępny cenowo ze względu na spadek cen samochodu oraz paliwa;
 • ciągły rozwój dróg krajowych oraz autostrad;
 • możliwość transportu międzynarodowego;

Jednak transport ciężarowy, to nie tylko same zalety, ma on niestety negatywny wpływ na środowisko, a także znacznie wyższy współczynnik wypadków i strat materiałów w porównaniu do innych metod. Kolejną negatywną cechą tego sposoby transportu, jest dłuższy czas realizacji niż w przypadku transportu powietrznego oraz w dużym stopniu jest uzależniony od warunków na drodze.

Transport materiałów sypkich

TransportŁadunkiem sypkim może być ziarnisty bądź kruchy materiał. Na jego właściwości, a także temperaturę, gęstość nasypową, wilgotność i kąt samozsypu wpływają takie parametry jak frakcja uziarnienia oraz jego rozkład. Przed przystąpieniem do transportu materiału sypkiego, niezbędne jest określenie jego gęstości nasypowej, kątu samozsypu, frakcji uziarnienia, składu granulometrycznego, kształtu ziaren, kohezji oraz adhezji. Na ich podstawie, dobieramy ładunek transportu, a także sposób rozładunku. Zazwyczaj, podczas rozładunku stosuje się śluzy łopatkowe lub zsuwy. Jednak gdy mamy do czynienia z zespolonymi, ciężkimi, jak na przykład kohezyjne bądź higroskopijne, musimy zastosować listwy przechylne. Do materiałów sypkich możemy zaliczyć m.in. surowce budowlane jak gips, piasek, żwir, sól drogowa, ruda, żelazo itp., a także artykuły spożywcze, są to:

 • orzechy
 • ziarna zbóż
 • cukier i sól
 • kawa
 • mąka

Dodatkowo do materiałów sypkich możemy zaliczyć także granulaty oraz barwniki i materiały wypełniające. Często ładunki o sypkiej konsystencji nie mają wymagań co do temperatury, jednak istotna jest czystość silosów i układu rozładunkowego i załadunkowego wewnątrz.


Więcej informacji można znaleźć na:


Podsumowanie

Transport jest powszechnie stosowany w każdej gałęzi przemysłu. Bez niego, niemożliwy byłby rozwój gospodarki. W dzisiejszych czasach, jest on bardzo mocno rozwinięty, wskutek czego mamy wiele jego rodzai, umożliwiających przewóz ładunku na wielu płaszczyznach.