Jakie korzyści daje nam karta dużej rodziny

Posiadanie licznej rodziny często wiążę się dużymi wydatkami na książki, ubrania, jedzenie, wyjazdy oraz miejsca rozrywki. Teraz rodzice posiadający trójkę dzieci i więcej, mogą skorzystać z tzw. Karty Dużej Rodziny. Dowiedź się jak ona działa i co umożliwia.

Co to jest karta dużej rodziny?

karta dużJest to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych organizowanych przez instytucje publiczne jak i firmy prywatne. Upoważnia ona do tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, restauracji i innych usług na terenie całego kraju. Posiadając kartę dużej rodziny możesz otrzymać zniżki na paliwo, odzież i obuwie, kosmetyki, jedzenie, książki, a także rozrywkę. Dodatkowo obniżone także zostaną koszty telekomunikacyjne i bankowe, przejazdy kolejowe oraz wydatki związane z komunikacją miejską. Obecnie w Polsce zgłosiło 10 tys. firm i instytucji umożliwiających korzystanie z Karty Dużej Rodziny.

Jak uzyskać Kartę?

dzieci i dzrewoSpersonalizowana karta jest wydawana każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Aby taką kartę otrzymać należy wypełnić wniosek w gminie znajdującej się w miejscu zamieszkania. Wniosek o uzyskanie Karty Dużej Rodziny może złożyć każdy jej pełnoletni członek. Składając go należy wykazać następujące dokumenty:

 • rodzic/rodzice – dowód tożsamości, oświadczenie o niepozbawieniu praw rodzicielskich oraz ich nieograniczeniu,
 • małżonek/małżonka rodzica – dokument tożsamości, akt małżeństwa
 • dzieci powyżej 18tego roku życia – dokument tożsamości oraz dokument lub zaświadczenie o planowaniu ukończenia nauki
 • dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności powyżej 18tego roku życia – dowód osobisty,
 • dokument o stopniu niepełnosprawności
 • dzieci w wieku do 18trgo roku życia – akt urodzenia
 • dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej lub domu dziecka
 • cudzoziemcy posiadając zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt tymczasowy udzielony okolicznościowo lub posiadający
 • status uchodźca oprócz wyżej wymienionych dokumentów muszą wykazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP

Wniosek można złożyć w godzinach pracowania urzędu lub ośrodku pomocy społecznej upoważnionym do przyjmowania tego typu wniosków, nie zależnie od dnia i miesiąca.

Kto może uzyskać kartę?

nosidełko

 • O Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się każdy kto ma przynajmniej trójkę dzieci w wieku:
 • do 18tu lat
 • do ukończenia 25tego roku życia w przypadku gdy dziecko się uczy
 • dowolnym posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności częściowym lub znacznym
 • osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujących na terenie kraju
 • cudzoziemcy posiadającym miejsce zamieszkania na terenie RP na podstawie zezwolenie na pobyt stały, czasowy okolicznościowy lub mających status uchodźcy

Dochód jaki posiada rodzina nie jest kryterium do wydawania Karty Dużej Rodziny, dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Ponad to rodzice wielodzietnej rodziny mogą korzystać z karty dożywotnio.

Czy z Kartą Dużej Rodziny przysługują zniżki na zabawki i jeździki?

jeździkPosiadacze karty nie tylko mogą korzystać z usług, ale także otrzymują zniżki na artykuły w wybranych sklepach posiadających znak „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Mogą to być sklepy z artykułami do domu jak żarówki, drzwi, okna z artykułami szkolnymi, książkami, jak i również z zabawkami, ubrankami, akcesoriami dla niemowląt, jeździkami i rowerkami dla dzieci. Zniżki na żywność możemy natomiast uzyskać zarówno w restauracjach jak i sklepach spożywczych. Z Karty Dużej Rodziny jest ważna w sklepach z sprzętem rowerowym jak i w różnego typu wypożyczalniach rowerów, sprzętu narciarskiego, snowboardowego i innych. Daje ona także możliwość skorzystania z takich rozrywek jak tańsze bilety do parków rozrywki, kina, koncerty itp.


Więcej można znaleźć na:


Podsumowując

Karta Dużej Rodziny daje wiele korzyści, jej wyrabianie jest darmowe dla każdego członka rodziny, a ubieganie się o nią nie wymaga wiele zachodu. Dzięki niej każdy z rodziny może, niezależnie od reszty korzystać z dostępnych usług.