Zbiorniki magazynowe

Jakie urządzenia są niezbędne w przedsiębiorstwie przemysłowym?

Każde przedsiębiorstwo, aby prawidłowo prosperować powinno wyposażyć się przynajmniej w niezbędną urządzenia automatyczne, służące do kontroli, sterowania, a także zapewnienia bezpieczeństwa procesów.

Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowaJest to dział zajmujący się automatyzacją procesów technologicznych, a dokładnie ich rozwojem. Składa się z złożonego układu urządzeń, które tworzą system automatyki stosowany na:

 • urządzeniach i maszynach do produkcji lub procesów przemysłowych (linie i urządzenia montażowe, urządzenia transportowe, systemy paletyzujące, pakujące itp.);
 • urządzeniach do kontroli i pomiaru, w które zostały wyposażone maszyny i urządzenia (aparatura pomiarowa, czujniki, mierniki, przetworniki, itp.);
 • urządzeniach wykonawczych jak zawory, silniki, napędy, pompy dozujące;
 • sterownikach PLC, komputerach przemysłowych, panelach i pulpitach sterowniczych;
 • oprogramowaniach kontrolnych i wizualnych procesów przemysłowych;
 • systemach łączności jak: sieci przemysłowe, GPRS, itp.;
 • Aparatura pomiarowo-kontrolna

Systemów kontrolno-pomiarowe

Automatyka przemysłowaZaliczyć do nich możemy:

 • urządzenia do kontroli położenia ruchu – Są to wszelkiego rodzaju czujniki zbliżeniowe, indukcyjne, pojemnościowe, magnetyczne, ultradźwiękowe, a także kurtyny świetlne, liniowe przetworniki drogi, wyłączniki krańcowe.
 • urządzenia do pomiaru i kontroli temperatury oraz wilgotności – Do tego typu aparatury należą czujniki temperatury (rezystancyjne, termopary), przewody kompensacyjne, termostaty, pirometry.
 • mierniki, regulatory oraz rejestratory – Wśród mierników wyróżniamy najczęściej cyfrowe, liniowe lub wielokanałowe. Rejestratory natomiast możemy podzielić na papierowe, graficzne oraz cyfrowe.
 • urządzenia do pomiaru i kontroli ciśnienia – Są to manometry, przetworniki ciśnienia lub różnicy ciśnień, presostaty oraz reduktory ciśnienia.
 • urządzenia mierzące oraz kontrujące poziom i przepływ – Mogą to być sygnalizatory poziomu (pływakowe, łopatkowe, przewodnościowe, pojemnościowe, wibracyjne, ultradźwiękowe) lub przepływu (kolorymetryczne, łopatkowe, pływakowe). Dodatkowo mierniki poziomu i sondy hydrostatyczne. Natomiast przepływ możemy badać także, za pomocą przepływomierzy oraz zwężkowych układów pomiaru przepływu.

Urządzenia wykonujące analizę fizykochemiczną – W zakresie ich działania jest analiza pH, mętności, tlenu, chloru, azotanów, fosforanów cieczy oraz analityka gazów.

Pulpity sterownicze i szafy sterownicze

szafy sterowniczeSą to elektryczne urządzenia za pomocą, których możemy kontrolować inne urządzenia elektryczne zajmujące się realizacją procesów technologicznych lub produkcyjnych. Najczęściej ma on formę płaskiej powierzchni, w której umieszczono przyciski, przełączniki, pokrętła, liczniki, a także wyświetlacz. Współcześnie panele sterowania mogą być wyposażone w ekran dotykowy i oprogramowanie, umożliwiające przejęcie zadań komputerów przemysłowych. Coraz bardziej zaawansowana technika pulpitów sterujących, daje coraz większe możliwości jak funkcje raportowania, generowania trendów, rejestracji danych i inne czynności ułatwiające pracę operatorom.Szafy sterownicze inaczej rozdzielnice szafowe, wykorzystuje się do montowania sterowników oraz urządzeń układu regulacji jak przekaźniki, elementy układu zasilania, urządzenia ochronne i zabezpieczające. Jej główną funkcja jest rozdział energii elektrycznej, sterowania, kontroli oraz zabezpieczeń procesów technologicznych. Obudowy szaf sterowniczych powinny zapewnić ochronę przed czynnikami:

 • porażeniem
 • wnikającymi, stałymi ciałami obcymi
 • kurzem oraz wilgocią
 • a także powinny zapewniać odpowiednie warunki temperaturowe

Ze względu na konstrukcję rozdzielnice szafowe możemy podzielić na:

 • szkieletowe
 • bezszkieletowe

Natomiast biorąc pod uwagę umiejscowienie wyróżniamy szafy wolnostojące oraz przyścienne.


Źródła:

 • E-jan.pl – internetowa hurtownia elektryczna
 • Wnp.pl – portal związany z tematyka przemysłu i biznesu

Podsumowanie

Przedsiębiorstwo przemysłowe dla uzyskania lepszej wydajności oraz ograniczenia strat powinno wyposażyć się w odpowiednią aparaturę pozwalającą sterować oraz kontrolować procesami produkcyjnymi i przemysłowymi. Umożliwią one szybką reakcję w przypadku niepomyślnego przebiegu procesu, a także zmniejszają występowanie nieprawidłowości.