hala

Kraty pomostowe i inne elementy wyposażenia hal przemysłowych

Hale przemysłowe są miejsce, w którym pracownicy mogą być narażeni na naprawdę duże niebezpieczeństwo. Oczywiście jeśli hala zostanie odpowiednio wyposażona, nie ma prawa zaistnieć sytuacja zagrożenia. Ważne jest również to, aby wyposażenie hali usprawniało pracę pracowników i poprawiało ich wydajność. O jakich zatem elementach nie można zapomnieć?

Aluminiowe drzwi przeciwpożarowe – pierwszy krok do bezpieczeństwa

Aluminiowe drzwi przeciwpożaroweDbanie o bezpieczeństwo naszych pracowników powinno zaczynać się już na wejściu do hali. Trzeba pamiętać o tym, że hala produkcyjna będzie wyposażona przede wszystkim w urządzenia specjalistyczne, które umożliwią określoną produkcję. Praca z ludźmi jest pewnego rodzaju pewnikiem, jednak nigdy nie można do końca wiedzieć jak będzie pracowała dzisiejszego dnia maszyna. Dlatego właśnie tak ważne jest wykonywanie regularnych przeglądów serwisowych maszyn i obsługiwanie ich według instrukcji. Szczególne niebezpieczeństwo jeśli chodzi o urządzanie produkcyjne dotyczy faktu, że pracują one pod wysokim napięciem. To właśnie instalacja elektryczna może sprawić nam najwięcej kłopotów i to przez nią możemy być narażeni na największe niebezpieczeństwo. Różne problemy z prądem mogą prowadzić do pożarów, a jeśli będzie to związane z pożarem urządzenia, opary będą w szczególności niebezpieczne. Dlatego właśnie każda hala musi zostać wyposażona we wszystkie elementy zgodne z wymaganiami przeciwpożarowymi. Jakie to będą elementy?

  • drzwi przeciwpożarowe,
  • gaśnice,
  • węże gaśnicze,
  • drzwi ewakuacyjne.

Szczególnie ważne są dla bezpieczeństwa pracowników, a ono jest tutaj najważniejsze, drzwi ewakuacyjne i drzwi przeciwpożarowe. Umożliwią one bezpieczne wydostanie się z budynku, w którym doszło do pożaru. Osoby odpowiedzialne za gaszenie poczekają na straż pożarną w tym czasie używając gaśnic, jeśli nie zagraża to ich bezpieczeństwo.

Kraty pomostowe gwarantem bezpieczeństwa

Kraty pomostoweOczywiście jest wiele innych elementów o które należy zadbać, aby nasi pracownicy byli jak najbardziej bezpieczni i aby ich praca była najmniej uciążliwa. Należy zwrócić szczególną uwagę na materiały, z których zostaną wykonane konstrukcje w hali. Można za przykład wziąć schody. Z całą pewnością zadajemy sobie sprawę z tego, dlaczego schody w halach produkcyjnych są metalowe. Przede wszystkim jest to aspekt higieniczny. Jeśli schody zostałyby wykonane z drewna mogłyby ulegać zbyt szybkiemu zabrudzeniu, a przede wszystkim ich czyszczenie byłoby zbyt wymagające. Drewno wymaga również specjalnej konserwacji, więc schody drewniane w hali musiałyby być wymieniane bardzo często, a to mogłoby zakłócać pracę na hali i generowałoby większe koszty. Drugim powodem instalowania schodów metalowych na halach produkcyjnych są kwestie bezpieczeństwa. Metal nie ulegnie zniszczeniu podczas pożaru i nie wznieci ognia. Dlatego właśnie stosowane są najczęściej stopnie schodowe metalowe. Jednak nie tylko stopnie wykonane są z metalu. Co raz częściej można zauważyć, że całe podesty również są wykonane z metalowych krat, są to kraty pomostowe. One również są wybierane z tym samych względów co stopnie schodowe.

Szafa teletechniczna – bezpieczeństwo dla urządzeń technicznych

Szafa teletechnicznaTrzeba również ze szczególną uwaga potraktować nie tylko to jak niwelować już występujące zagrożenie, ale jakie podjąć czynności, aby jego wystąpieniu zapobiec. Warto będzie zatem zainwestować w urządzenia, które dodatkowo zabezpieczą maszyny produkcyjne. Przykładem takiego elementu będzie szafa teletechniczna. Będzie ona gwarantowała zabezpieczenie wszystkich włączników maszyny. Dzięki temu można zapobiec uszkodzeniom mechanicznym z zewnątrz. Jeśli dojdzie do pożaru wywołanego czynnikami innymi niż elektryka z całą pewnością szafa ta osłoni również przewody przed ogniem. Podobne znaczenie w zachowaniu bezpieczeństwa przewodów będzie miała szafa serwerowa. Jednak ona dodatkowo ułatwi korzystanie z urządzeń i zgromadzi w jednym miejscu wszelkie połączenia i włączniki.


Więcej o wyposażeniu hali przemysłowej można przeczytać na:


Podsumowanie

Jeśli hala przemysłowa zostanie odpowiednio wyposażona, z całą pewnością praca na niej będzie łatwa i bezpieczna. Nie można zapominać, że najważniejsze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy muszą zostać zachowane, aby nie stwarzać pracownikom zagrożenia i aby produkcja działała jak należy.