Kto zwraca podatek?

 

Aby państwo mogło istnieć, to potrzebuję publicznej daniny płaconej przez każdego obywatela kraju. Dzięki podatkom mamy drogi, szkoły publiczne, parki, czy instytucje państwowe nam służące. Państwo narzuca obowiązek ich płacenia każdemu obywatelowi i nie mamy na to wpływu. 

Kiedy Urząd zwraca podatek?

zwrot podatkuKażdy przedsiębiorca swoją działalność musi zgłosić do Urzędu Skarbowego, aby nadal mu numer identyfikacji podatkowej, bo jest on potrzebny w rozliczeniach. Do skarbówki odprowadzane są podatki dochodowe i VAT wynikający z transakcji kupna – sprzedaży. Zwrot podatku wypłaca Urząd Skarbowy w sytuacji kiedy go nadpłaciliśmy w poprzednich miesiącach, albo zwrot wynika z zestawienia kosztów i przychodów. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym prowadzi do możliwości uzyskania zwrotu. Aby uzyskać takowy podatek, należy w deklaracji VAT zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, że chcemy dostać zwrot na nasze konto. Dodatkowo trzeba napisać pismo do Urzędu wyjaśniające naszą prośbę. Instytucja państwowa od momentu otrzymania takiej dyspozycji ma trzydzieści dni kalendarzowych na jej rozpatrzenie, ewentualne sprawdzenie poprawności, lub zakwestionowanie zasadności uzyskania zwrotu i wypłacenie odpowiedniej kwoty. Rozliczając pit trzydzieści siedem, albo trzydzieści osiem za rok poprzedni, także możemy otrzymać zwrot, który dodatkowo zwiększają różne ulgi przysługujące na przykład na małoletnie dziecko, czy internet. Na taki zwrot możemy maksymalnie czekać do trzech miesięcy, ale zazwyczaj następuje to wcześniej.

Podatki mają różną wysokość w zależności od rodzaju i podstawy od jakiej są potrącane. Podatek dochodowy to obecnie osiemnaście procent, a podatek VAT wynosi trzy, pięć, osiem i dwadzieścia trzy procent. To najpopularniejsze podatki, z których możemy dostać zwrot.