Rodzaje instalacji hydrantowych wewnętrznych

Hydranty wewnętrzne są najważniejszym źródłem woda dla gaszenia pożarów w budynkach przemysłowych oraz gospodarczych. Dzięki nim strażacy mogą po wezwaniu szybko zacząć gasić pożar. Ich rozmieszczenie oraz ściśle określone przepisy co do stanu technicznego i  ich wyposażenia sprawiają, że ochrona przeciwpożarowa w budynku stoi na wysokim poziomie.

Instalacje przeciwpożarowe wewnątrz budynków i hal produkcyjnych

instalacje hydrantowePrzepisy przeciwpożarowe jasno określają gdzie powinien znajdować się hydrant w budynkach. Regulują to przepisy określające umiejscowienie go przy wejściach do stref magazynowych lub obiektów produkcyjnych. Instalacje hydrantowe muszą się też znajdować we wnętrzu garaży jedno lub wielokondygnacyjnych. Hydrant musi znajdować się na każdej kondygnacji budynku. W skład instalacji wewnątrz budynku wchodzi tak zwana szafa hydrantu, która musi posiadać określony wygląd oraz wyposażenie. W jej skład wchodzi wąż zwijany, który jest umiejscowiony w środku bębna. W skład szafy wchodzą także prądownice oraz zawory hydrantowe. Szafa ma kolor czerwony i musi być oznaczona znakiem hydrantu wewnętrznego. Szafy występują jednak w innych kolorach, najczęściej w białym. Hydrant nie może być umiejscowiony w miejscu uniemożliwiającym rozwinięcie węża i gaszenie pożaru.

Hydranty wewnętrzne przechodzą regularne czynności konserwacyjne oraz sprawdzanie stanu technicznego. Jest to wymóg prawny, który jest konieczny aby zapewnić ciągłość ochrony przeciwpożarowej i nie dopuścić do awarii instalacji, które mogą skończyć się tragicznie. Sprawdzaniu podlegają wszystkie podzespoły hydrantu oraz badany jest poziom ciśnienia wody w instalacji. Próbę taką wykonuje się co parę lat, a hydrant po przeglądzie otrzymuje specjalną pieczątkę konserwatora.