Agregaty chłodnicze

Rozwiązania w zakresie chłodzenia i ogrzewania przemysłowego

Chłodzenie jest to proces polegający na odprowadzeniu ciepła z układu, aby zapobiec wzrostowi lub obniżyć temperaturę danego ośrodka. Działanie takie, wykorzystywane jest we wszystkich dziedzinach przemysłu. Często spotykanym zjawiskiem jest również ogrzewanie, polegające na dostarczeniu energii termicznej do układu, w celu podniesienia temperatury lub zapobiegania jej spadkowi.

Agregaty chłodnicze sercem układu chłodzenia

Agregaty chłodniczeAgregaty chłodnicze inaczej zwane sprężarkami, sprężają czynnik chłodniczy w urządzeniach chłodniczych otaczającego powietrza lub wody, zbudowanych z:

  • parownika
  • sprężarki
  • skraplacza
 • zaworu rozprężnego

Duże agregaty zazwyczaj instaluje się na zewnątrz budynku. Wszystkie sprężarki zasilane są energią elektryczną, a zasada ich działania jest zbliżona. Opiera się na zasysaniu czynnika chłodniczego, jego odparowaniu, a następnie zostaje on sprężony w wyniku czego wzrasta jego ciśnienie i temperatura. Następnie następuje jego chłodzenie poprzez zawór rozprężny.

Sprężarki chłodnicze i różnej jej rodzaje

Sprężarki chłodniczeNajpopularniejszym kryterium podziału jest zasada działania. Możemy w ten sposób wyróżnić dwa typy: sprężarki przepływowe i wyporowe. W sprężarkach przepływowych wzrost ciśnienia następuje w sposób ciągły podczas wzajemnego oddziaływania ukształtowanych elementów ruchomych – wirnik oraz nieruchomych – kierownica. Ze względu na rożne kształty wirnika oraz kierunek przepływu możemy wyróżnić:

  • sprężarki promieniowe
  • sprężarki osiowe
 • sprężarki diagonalne

Natomiast w sprężarkach wyporowych czynnik chłodniczy zostaje sprężony w zamkniętej przestrzeni roboczej, które zmniejsza się podczas cyklu pracy, a jego tłoczenie odbywa się w sposób pulsacyjny. Do sprężarek wyporowych możemy zaliczyć:

  • sprężarki tłokowe
  • sprężarki spiralne
  • sprężarki śrubowe
  • sprężarki membranowe
 • sprężarki łopatkowe

Elementy grzejne w ramach urządzeń do ogrzewania przemysłowego

Elementy grzejneJest to zasadnicza część elektrycznego lub oporowego urządzenia służącego do ogrzewania. Elementy grzejne mają za zadanie dokonać przemiany energii elektrycznej w ciepło. Zwykle są one skonstruowane z drutu i taśmy oporowej niklowo-chromowej, zawierającej 80% niklu i 20% chromu. Połączenie tych stopów jest dobrym rozwiązaniem ze względu na stosunkowo wysoką rezystancję materiału który tworzą. Uzyskana w ten sposób taśma, ma dużą trwałość, nie uszkadza się oraz nie traci właściwości podczas styku z powietrzem. Dodatkowo może pracować w szerokim zakresie temperatur. Jest to spowodowane wytworzeniem się cienkiej warstwy tlenku chromu na powierzchni drutu podczas pierwszego użytku, dzięki czemu uzyskuje się zabezpieczenie przed utlenianiem i korozją. Najpopularniejszym urządzeniem do ogrzewania w przemyśle są grzałki. Są one zazwyczaj elementem całego urządzenia technicznego. Możemy wyróżnić dwa jej typy: grzałkę chemiczną oraz elektryczną. Pierwsza, stosowana jest w aparaturze wykorzystującej ciepło uwalniane poczas reakcji egzotermicznej, zazwyczaj w małych urządzeniach grzewczych. Natomiast grzałka elektryczna ma znacznie szersze wykorzystanie, korzysta ona z przemiany energii elektrycznej w ciepło, podczas przepuszczania przez materiał oporowy elementu grzewczego, prądu elektrycznego. Najczęściej możemy spotkać następujące konstrukcje:

  • grzałki rurkowe
  • grzałki patronowe
  • maty grzejne
  • grzałki PTC
  • grzałki silikonowe
  • grzałki opaskowe
  • grzałki płaskie
  • grzałki zwojowe
 • grzałki ceramiczne

W przemyśle grzałki elektryczne stosuje się do ogrzewania gazów, cieczy i ciał stałych jak np. materiały sypkie.


Więcej informacji w tym temacie można przeczytać na:

 • Instalpiast.pl – hurtownia hydraulicza z gzrejnikami i elementami systemów ogrzewania
 • Taniecentralne.pl – portal o centralnym ogrzewaniu, które można zamontować także w hali
 • Ozzone.pl – agregaty chłodnicze oraz wentylacja także dla przemysłu

Podsumowanie

Chłodzenie oraz ogrzewanie jest powszechnie stosowane w przemyśle różnych dziedzin. Do uzyskania pożądanych efektów ogrzania lub schłodzenia otoczenia, niezbędna jest sprawna praca elementów urządzeń dostarczających lub odbierających ciepło, czyli grzałek i sprężarek.