Solidne wyważarki do kół samochodowych

Podstawowe rodzaje wyważania to wyważanie statyczne i dynamiczne. Niewyważenie statyczne występuje, gdy środek masy koła nie leży na osi jego obrotu. Wyważenie metodą statyczną polega więc na takim rozmieszczeniu masy koła, aby jego środek ciężkości znajdował się na osi obrotu. Odpowiednie wyważenie kół jest bardzo istotne.

Na czym polega wyważanie kół?

wyważarka do kół samochodowychSytuacja w której występuje brak wyważenia dynamicznego to taki proces, gdy główna oś bezwładności nie pokrywa się z osią obrotu. Wyważenie dynamiczne polega więc na takim rozmieszczeniu mas koła, aby jego główna oś bezwładności pokrywała się z osią obrotu. Bardzo istotna w tym procesie jest solidna wyważarka do kół samochodowych. Inna, mniej znana metoda wyważania kół, stosowana tylko do bardzo dużych aut terenowych i ciężarowych, to wyważanie proszkowe. Odpowiednią liczbę miarek proszku do wyważania wsypuje się do opony lub aplikuje przez wentyl specjalnym urządzeniem. W trakcie jazdy proszek ustawia się w odpowiednim miejscu w oponie, a gdy auto się zatrzymuje, proszek opada. Podobnie jak z  montażownicami wyważarki do kół można również podzielić na trzy grupy w zależności od stopnia automatyzacji: ręczne i półautomatyczne, automatyczne i superautomaty. Podstawa tego podziału to sposób wprowadzania wymiarów koła – ręcznie lub automatycznie. Automaty i superautomaty posiadają jeszcze szereg dodatkowych funkcji.

Optymalizacja ma za zadanie zniwelować geometryczne błędy felgi i opony. Każda opona oraz każda felga wykazuje się tzw. biciem promieniowym. Optymalizacja koła polega na optymalnym ustawieniu opony względem felgi tak, aby zminimalizować to bicie. Program wyważarki eliminuje więc te niedoskonałości wynikające z wad opony i felgi. Oprogramowanie posiada również możliwość wykonania tzw. minimalizacji, czyli ograniczenia wielkości zastosowanych ciężarków korekcyjnych.