Szkło borokrzemowe, sodowowapniowe, ołowiowe oraz kwarcowe

Szkło borokrzemowe, sodowapniowe, ołowiowe czy kwarcowe powstają w wyniku przetopienia substancji nieorganicznych, które po zakrzepnięciu tworzą fazę stałą. Możemy wyróżnić dwa rodzaje surowców stosowane do produkcji szkła: szkłotwórcze, modyfikujące oraz specjalne. Pierwsze z nich tworzą więźbę, drugie rozluźniają i rozrywają sieć przestrzenną szkła, zmieniając w ten sposób jego właściwości. Natomiast surowce specjalne zabarwiają szkło, przyspieszają topnienie lub klarują szkło. W zależności od wykorzystania, szkło możemy również podzielić na budowlane, szkło do opakowań, gospodarcze i techniczne.