Szkolenia i obozy dla urzędników – angielski w urzędach

Szkolenia dla urzędników są coraz częściej integralną częścią ścieżki kariery w
ramach Służby Cywilnej. Specjalnie przygotowane szkolenia mają na celu zapoznać
urzędników administracji państwowej z najważniejszymi zagadnieniami, które będą
przydatne w ich pracy oraz jednocześnie przygotowują ich do zdania egzaminu
państwowego.

 

ball-107867_640Kursy językowe

W ramach przygotowania do egzaminu na Urzędnika Służby Cywilnej szkoły językowe
oferują specjalne kursy, które kończą się egzaminem. Zwykle urzędnicy mogą
korzystać z kursów obejmujących około 100 godzin dydaktycznych z uwzględnieniem
potrzeb w zakresie zajęć konwersacyjnych. Każdy z kursów rozpoczyna się od
testów ustalających poziom uczestnika kursu. Na tej podstawie tworzone są grupy
uczestników. W trakcie trwania kursu uczestnicy mają możliwość skorzystania z
testów próbnych. W zakresie kursów z języka angielskiego urzędnicy są
zobligowani do zakończenia go egzaminem TELC B2, tak więc każdy kurs jest
dostosowany do wymagań, jakie przed zdającymi stawia wskazany rodzaj egzaminu.

 

cms-428667_640Angielski dla urzędników

Większość kursów z języka angielskiego, które są tworzone z myślą o pracownikach
administracji państwowej, to kursy trwające co najmniej semestr. W ramach
dalszego rozwoju kompetencji językowych organizowane są dodatkowe kursy i
warsztaty językowe, na których urzędnicy państwowi mogą korzystać z wiedzy z
zakresu wystąpień publicznych w języku obcym czy uczą się fachowego tłumaczenia
tekstów. Szkolenia specjalistyczne tłumaczeniowe są skierowane głównie do
pracowników urzędów, którzy mają kontakt z dokumentacją tworzoną w ramach
instytucji Unii Europejskiej.

 

flag-164881_640Obozy językowe

Oprócz zajęć z języka angielskiego dla urzędników szkoły językowe oferują naukę
angielskiego także w ramach wyjazdów letnich. Dużą popularnością, zwłaszcza
wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich, cieszą się obozy językowe. Takie obozy
łączą aspekt edukacyjny z wypoczynkiem, niejednokrotnie organizowane są również
w środowisku, w którym na co dzień używa się języka angielskiego, co zmusza
uczestników obozu do efektywnego i praktycznego wykorzystywania posiadanego
zasobu językowego i leksykalnego. Wyjazdowe obozy językowe mogą być
zorganizowane także dla urzędników państwowych.

 

classroom-381896_640Szkolenia dla firm prywatnych

Nieco inaczej organizowane są szkolenia dla firm. W tym przypadku pracodawcy nie
zawsze oczekują, że po zakończeniu kursu pracownicy będą dodatkowo zdawać
egzamin językowy. Natomiast także w przypadku szkoleń organizowanych dla
pracowników szkoły językowe badają poziom znajomości języka, aby w ten sposób
dobrać uczestników. Każdy semestr nauki kończy się również egzaminem. Z jednej
strony jest to wymóg, który bardzo często stawiają przed szkołami pracodawcy, z
drugiej strony pozwala on ocenić poziom języka po kilku miesiącach nauki. Bardzo
często pracodawcy oczekują, że ich pracownicy podniosą swoje kompetencje
językowe, dlatego pozytywne zdanie egzaminu końcowego, także wewnętrznego, jest
dla nich również dodatkowym czynnikiem, który biorą pod uwagę choćby podczas
oceny okresowej.

 


 

graphic-68871_640Więcej informacji:

 


 

learn-586409_640Warto pamiętać

Kursy językowe organizowane w ramach szkoleń dla firm mogą
być tematycznie dopasowane do specyfiki branży, w której firma pracuje. Jest to
wskazane zwłaszcza w przypadku specjalistów i ekspertów z firmy, którzy znają
język angielski na określonym poziomie i którzy nie są zainteresowani
uczestniczeniem w zajęciach, opartych jedynie na pogłębianiu znajomości
gramatyki języka angielskiego. Dla nich szkolenia z języka branżowego mogą być
dodatkowym sposobem na zmotywowanie do dalszej pracy.