szkolenie bhp dla pracowników

Szkolenie BHP dla pracowników pracujących na wysokościach

Prace na wysokościach nie nalezą do najłatwiejszych i najbezpieczniejszych, dlatego właśnie takie osoby powinny przechodzić odpowiednie szkolenia BHP, które pozwolą na zachowanie środków bezpieczeństwa osób pracujących na wysokościach, jak i osób trzecich, które znajdą się w pobliżu.

Podstawowe szkolenia BHP dla osób pracujących na wysokościach

buty roboczeJeśli jakąś osoba zamierza pracować na wysokościach to przede wszystkim powinna przejść ona szkolenia BHP w Częstochowie lub i innym mieście. Pozwoli jej to na zachowanie zasad bezpieczeństwa, a wiadomo, praca na wysokościach do bezpiecznych nie należy. Na takim szkoleniu BHP przedstawiana jest odzież robocza, która powinien posiadać taki pracownik na wysokościach. Taką odzież można znaleźć w każdym sklepie typu sklep BHP. Także powinny zostać przedstawione zasady zabezpieczania przed upadkiem. Podczas prac na wysokościach powinna być wyznaczona osoba, która będzie nadzorowała wszystkie roboty. Podczas tych prac powinno się używać:

  • szelek ochronnych
  • hełmów
  • barierki ochronne

Przed rozpoczęciem pracy powinien zostać przeprowadzony instruktarz prac, jak i podział imienny, co kto wykonuje oraz należy przedstawić kolejność wykonywania prac. Podczas prac na wysokościach mogą pracować osoby, które mają aktualne szkolenie BHP. Takie osoby także powinny posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na parce na wysokościach. Także powinny się znaleźć w takich badaniach wpisy, że dana osoba może wykonywać prace powyżej trzech metrów wysokości. Pracownik, który pracuje na wysokościach powinien zostać zapoznany ze wszelkimi zagrożeniami.

Podstawa prawna prac na wysokościach

rękawice roboczeWszystkie obowiązki, jakie powinny zostać spełnione podczas prac na wysokościach zostały podane w dziale czwarty, szóstego rozdziału Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dwudziestego szóstego września tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku. Rozporządzenie te dotyczy ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst jednolity: Dziennik Ustaw z dwa tysiące trzeciego roku, numer sto sześćdziesiąt dziewięć, pozycja tysiąc sześćset pięćdziesiąt z późniejszymi zmianami. Także w przypadku prowadzenia robót budowlanych wytyczne co do pracy na wysokościach można zaleźć w dziewiątym rozdziale Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z szóstego lutego dwa tysiące trzeciego roku. Rozporządzenie dotyczy bezpieczeństwa oraz higieny pracy podczas robót budowlanych.

Do pracy na wysokościach – rusztowania aluminiowe

rusztowania aluminioweAby móc pracować na wysokościach, należy się na dany poziom, jakość dostać. Dobrym rozwiązaniem są rusztowania aluminiowe. Takie rusztowania są trwałe, wytrzymałe, jak i bezpieczne w użytkowaniu. Takie rusztowania aluminiowe są bardzo uniwersalne i nadają się zarówno do prac przemysłowych jak i budowlanych. Także do prac na wysokościach bardzo dobrym rozwiązaniem są drabiny aluminiowe. Wiadomo dotyczy to przede wszystkim prac wykończeniowych w domku jednorodzinnych. Jeśli chodzi o większe budowy to lepszym rozwiązaniem będą rusztowania, na których zarówno zmieszczą się robotnicy, jak i narzędzia oraz materiały budowlane.


Ciekawe informacje dotyczące tematu są dostępne na:

  • Rosano – sklep internetowy oferujący drabiny aluminiowe
  • Aktron – sklep online sprzedający buty robocze urgent
  • Muratorplus.pl – serwis internetowy poświęcony zagadnieniom budowlanym

Podsumowanie

Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas prac na wysokościach jest bardzo ważne. Wpłynie to na bezpieczną pracę, jak i na bezeceństwo innych osób, które znajdą się w pobliżu miejsca, gdzie dane roboty będą wykonywane.