Wytrzymała szafa na broń

Na naszym obiekcie nigdy nie było problemu podczas inspekcji. Zawsze kładliśmy duży nacisk na zgodność wyposażenia z obowiązującymi normami, dlatego dużym zaskoczeniem była sytuacja, w której bodaj po raz pierwszy nie przeszliśmy kontroli bezbłędnie, choć nie był to błąd wynikający z naszego zaniedbania.

Profesjonalne szafy na broń długą

szafy na broń s1Niezgodności podczas kontroli wskazywały, iż dotychczasowo używane przez nas szafy w magazynie broni nie spełniają już obecnych wymagań, zmieniających się dość często. Należało więc w pierwszej kolejności wymienić stare szafy na nowe, spełniające obecne wymagania. Magazyn był dość duży, więc zamówiliśmy do niego cztery duże szafy na broń s1. Wielkością były przestronne, zbliżone do domowej szafy na ubrania, mieszcząc dziesięć sztuk długiej broni, a do tego miały jeszcze osiem półek o dość dużej pojemności do składowania amunicji lub krótkiej broni, a także uchwyty na wyciory, zamontowane na drzwiach szaf. Nowe szafy były o wiele masywniejsze i odporniejsze na uszkodzenia niż te, które stosowaliśmy do tej pory, były również ogniotrwałe i zabezpieczone przed efektami usterek składowanej broni oraz ingerencją z zewnątrz. Były one dobrze zabezpieczone, oprócz zwykłego zamka kluczowego, używanego zwykle podczas braku zasilania, zamontowany był profesjonalny zamek elektroniczny z podwójnym hasłem. Klucze awaryjne do szaf posiadał wyłącznie kierownik obiektu i kierownik magazynu broni, więc nie było obawy o możliwość otwarcia przez niepowołane osoby.

Szafy również zostały podłączone do obiektowego systemu monitorowania, a każda próba otwarcia czy zamknięcia szafy była rejestrowana w systemie. Szafy te spełniały wszystkie normy i posiadały odpowiednie atesty, dlatego bez problemu przeszły one ponowną inspekcję.