Zabezpieczenie konstrukcji przed wysoką temperaturą

Stalowe elementy konstrukcyjne hali odlewni są stale wystawione na działanie ekstremalnej temperatury, jaka wymagana jest do prawidłowego wykonania procesu produkcyjnego. Zabezpieczenie owej konstrukcji przed możliwością wypaczenia czy uszkodzenia pod jej wpływem jest więc ciągłym priorytetem, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy różnica temperatury jest największa.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe do obiektu przemysłowego

zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowychNawet najlepsza stal może ulec wypaczeniu i uszkodzeniu po długotrwałym wystawieniu na działanie ekstremalnych temperatur, a zwłaszcza konstrukcja hali, która dodatkowo utrzymuje wszystkie jej elementy. Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych są stosowane w zakładach przemysłowych w najróżniejszej formie. Mogą to być więc lakiery termoizolacyjne lub pęczniejące, lub też okładziny konstrukcji wykonane z materiału niepalnego. To ostatnie zabezpieczenie jest używane na naszych halach, gdyż najlepiej sprawdza się w warunkach wysokiej temperatury i braku kontaktu ze źródłem ognia. Zabezpieczenie to składa się z płyt wykonanych z mieszanki ogniotrwałych materiałów niepalnych, nie przewodzących temperatury. Płyty przymocowane są do konstrukcji za pomocą spoiwa mającego podobne właściwości termoizolacyjne jak same płyty. Spoiwo służy również jako doszczelnienie płyt w miejscach w których elementy zabezpieczenia stykają się ze sobą.

Taka forma zabezpieczenia doskonale osłania konstrukcję przed stałym wystawieniem na działanie ekstremalnej temperatury na miejscu pracy, i chroni również w razie wystąpienia pożaru, z racji iż materiał z którego wykonane są płyty jest niepalny i ogniotrwały. Może więc skutecznie uchronić konstrukcję przed uszkodzeniami do czasu usunięcia ogniska pożarowego lub jego zminimalizowania.